Nama Terdakwa / Terperdina
RUSDIANTO
JPU
DIAN MARIO, SH
Jenis Barang Bukti
  • 1 (satu) unit SPM Honda Revo DR 3360 KO dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Ahli waris An. AMINAH

  • 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z DK 8895 QC tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa

Pasal Yang Didakwa
Amar Putusan
Keterangan

RUANG BB

Scroll to Top